Psykoterapi

Skal du ha hjælp til at være mere autentiske dig? Mærke hvad du vil, hvem du er og hvad der er vigtigt og rigtigt for dig?

INDIVIDUELterapi

Jeg har særlig viden om:

Spiseforstyrelser
Selvskade
Angst
PTSD
Overgreb/incest
Vrede
Autisme
Lavt selvværd
LGBT
Seksualitet
Polyamori
Parforhold

 

Parterapi

Jeg tror rigtig meget på kærligheden, men jeg ser omkring mig at mange ikke kan få det til at lykkes og de går fra hinanden. 
Det er en stor ære for mig og have par i terapi. Det er en spændende dynamik og det er fantatisk og se og mærke hvordan kærligheden blomstre når de sværre konflikter blir set på og løst. Få hjælp til at tale om det sværre inden det er for sent.

 

 

Gestaltterapi

Det gestaltfilosofiske menneskesyn er holistisk og betragter et menneske som en helhed af krop, sind, tanker og følelser. Det centrale er mødet – både med alle dele af sig selv og med andre. De tre gestaltiske grundkompetencer gør det muligt at møde sig selv og andre autentisk og uden forstillelse eller masker:

  • Kontakt: jeg et et menneske, og derfor afhængig af kontakt, både med mig selv og andre. Mangel på kontakt gør mig ensom og vækker følelsen af at være overset, forbigået, værdiløs. Når jeg har kontakt med mig selv, kan jeg mærke mine følelser og forstå, hvad de handler om. Så kan jeg vælge at åbne og lukke mig på den måde, jeg finder mest hensigtsmæssig i situationen og være i kontakt med andre på den måde, jeg ønsker.
  • Ansvar: jeg har ansvar for mit liv og for, hvordan jeg lever det. Det er ikke andres ansvar at gøre mig glad, læse mine tanker eller opfylde mine behov. Det er min eget ansvar. Og kun mit. Mine følelser er mine, og jeg har ansvaret for, hvad jeg gør med dem – om jeg vælger at holde dem tilbage, udtrykke dem eller vise mine grænser. Så bliver jeg tydelig, og det bliver klart hvad der er mig, og hvad der er ikke-mig. Når jeg kender og respekterer mine grænser, får jeg mod til at åbne mig for kontakt – og til at adskille mig, når det er bedst for mig.
  • Nuet: jeg er bevidst om, at hver dag og hver time består af en række øjeblikke. Fortiden er gået, og fremtiden er endnu ikke kommet. Kun nu’et er reelt, alt andet er minder og fantasier. Det er i nu’et, jeg mærker mine følelser og behov. Jeg kan erindre fortiden og drømme om fremtiden, men jeg mærker mine følelser nu.