Psykoterapi

At være der hvor du er, kan ændre dit liv!

Er du i tvivl om jeg er den rigtige terapeut for dig?  Eller har du spørgsmål? Så er du velkommen til at ringe eller skrive og høre mere.

 

Gestaltterapi

Jeg er eksamineret Gestaltterapeut fra Københavns Gestalt institut 2016. Uddannelsen tager 4 år og kræver egen terapi og supervisor og jeg har haft 150 trænings timer med klienter. Gestaltterapi bygger på et eksistentialistisk grundlag og en fænomenologisk metode. Gestaltterapi er en oplevelses orienteret psykoterapi, hvor du beskæftiger dig med det der betyder noget for dig i dit liv – her og nu. I terapien arbejdes med de ting du oplever uden at fortolke/dømme. Herved får du mulighed for selv at erfare, hvad hver enkelt oplevelse betyder for dig. Som terapeut går jeg således ikke ind og giver dig en analyse af hvad dine problemer er. I stedet støtter dig i selv at mærke hvad der sker med dig, når du beskæftiger dig med dem. – Og støtter dig således i at stole på dine egne sansninger og erfaringer.

Gestaltterapien har fokus på at du får så meget klarhed, at du bedre kan se dine valgmuligheder, og dermed i højere grad kan vælge at tage ansvar for dit liv. I terapien lægges der vægt på kontakt. Kontakt er rebskabet og målet. Din kontakt til dig selv og din krop, kontakten mellem dig og terapeuten. Det er en vigtig pointe i terapien at du ikke skal laves om, men at du bliver bedre til at være det menneske, du allerede er. Ordet gestalt bruges om det fænomen, at vi som mennesker har et behov for at opleve de ting, som vi kommer ud for, som helheder – også kaldet gestalter. Hvis vi ikke har fået afsluttet en vigtig situation på tilfredsstillende vis, vil dette låse os fast, og gøre os ufleksible i bestemte områder af vores liv. Indtil vi får gjort op med den uafsluttede situation. Når vi får gjort det, genvinder vi vores fleksibilitet, og dermed følelsen af at have flere forskellige handlemuligheder. Vi får lukket en gestalt. Herved kan du genvinde din handlefrihed, og kan vælge at reagere anderledes i ellers fastlåste livssituationer.